Arbeidsrecht

 

 

Doelgroep:

Managers en Human Resource personeel. Arbeidsrecht gaat zowel werknemers als werkgevers aan. Iedereen is van harte welkom.

De cursus is gericht op de combinatie van theoretische vakkennis en praktijkgevallen

 

 

Onderwerpen:

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken en de cursusdeelnemer zal deze kennen en kunnen uitvoeren.

 

 

·      Inleiding in het recht

·      Inleiding in het arbeidsrecht

·      De arbeidsovereenkomst

·      Het Burgerlijk Wetboek

·      Bronnen van arbeidsrecht

·      Het inschrijven van arbeidskrachten

·      De proeftijd, vakantie en minimumloon

·      Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

·      Werk en rusttijden

·      Ontbinding door de rechter

·      Ontslagvergunning

·      De kantonrechtersformule

·      Het concurrentiebeding

·      Ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst

·      Cessantia en opzegging

·      Getuigschrift

 

Duur: Deze cursus bestaat uit 10 sessies van 3 uur.

Startdatum:

Lesdagen: een keer per week.

Lesuren: 6pm- 9pm.

Lesgeld: Awg 875,- : inbegrepen les materiaal

 

*Termijnbetalingen mogelijk: informatie op aanvraag verkrijgbaar.

 

Examen: Voor Arbeidsrecht ontvang je een Certificaat of Completion.

 

Studielast: Ongeveer 2 uren extra per bijeenkomst.

 

Studiemateriaal: EDUMAX maak gebruik van praktijkgerichte actuele literatuur, aanvullend theorie en praktische opdrachten. Je vindt hier alles wat je nodig hebt om eenvoudig en resultaatgericht te studeren.