Hoger Management

 

Opleidingsniveau: HBO

 

Doelgroep:

Leidinggevenden op hoger managementniveau, staffunctionarissen die leidinggevenden ondersteunen en midden managers die de cursus middle management hebben gevolgd. Hoger Management bestaat uit drie modules: Leadership, Financieel Management en Mediation.

 

Module 1. Leadership

The 21 Irrefutable Laws – A Certified Seminar of John Maxwell

·      Deze seminar is een 2-day Intensive interactive Seminar. Aan de hand van deze zal de cursist in staat zijn om zijn/haar doelmatigheid op de werkvloer, organisatie of in de privésfeer te vergroten. Hij/zij begrijpt dat het niet nodig is om een bepaalde positie of titel te hebben om een leider te zijn en dat het bovenal om een keuze gaat om invloed uit te oefenen.

 

Verder zullen de cursisten aan de hand van hun eigen ervaringen reflecteren, herkennen en erkennen in welke fase van leiderschap ze zich momenteel in bevinden, welke hun persoonlijke sterke en zwakke punten zijn en de middelen aangeboden krijgen om nieuwe doelen te bepalen om door te kunnen groeien naar het volgend niveau.

 

Aansluitend zal het team van de leider centraal staan. Hoe bouw je een sterk team dat gericht is om te winnen? Hoe communiceer je visie maar ook essentiële zaken als timing, vertrouwen en empowerment zullen allen aan bod komen.

 

Startdatum:

Lesdagen: 2 day Seminar

Lesuren: 10am – 4pm

Lesgeld: Awg 975-: inbegrepen les materiaal, beverages and lunch.

Examen: Voor Leadership-a certified seminar van John Maxwell ontvang je een Certificaat of Completion.

Studiemateriaal: Certified participant guide of John Maxwell Team.

 

 

Module 2. Financieel Management

Op strategisch niveau worden keuzeprocessen rond product/marktcombinaties in belangrijke mate beïnvloed door rendementsverwachtingen. Nadat verschillende alternatieven op deze verwachtingen zijn beoordeeld, zal onderzocht worden welke financieringsmogelijkheden er zijn. Het uiteindelijk gekozen alternatief moet een bijdrage leveren aan de waardestijging van de onderneming. Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken en de cursusdeelnemer zal deze kennen en kunnen uitvoeren.

 

·      Introductie naar Strategisch Financieel Management

·      Missie, Visie & Doelstelling van een Onderneming

·      Corporate Governance

·      Omgevingsfactoren van een Onderneming

·      Intern & Extern Onderzoek van een Onderneming

·      Ratio’s & Balansanalyse

·      Vormen van Investeringen binnen een Onderneming

·      Soorten Aandelen

·      Waarde van een Aandeel

·      Dividendbetalingen

·      Soorten Reserves (Agio, Winst & Herwaardering)

·      Analyse van Investeringsprojecten

·      Financieringsmogelijkheden voor een Onderneming

·      Obligatielening

·      Voorzieningen

·      Zekerheidstelling

 

Je bent na deze training in staat om de financiële situaties van jouw organisatie te analyseren en beoordelen.

Je bent een waardevolle gesprekspartner binnen jouw managementteam of voor jouw financieel directeur en controller.

Je kunt op de juiste wijze handelen en strategische keuzen maken op financieel gebied.

 

 

Duur: 10 bijeenkomst

Startdatum:

Lesdagen: een keer per week

Lesuren: 6pm- 8:30pm

Lesgeld: Awg 1275,-  : inbegrepen les materiaal, examen en kosten 2 keer herexamen. *Termijnbetalingen mogelijk: informatie op aanvraag verkrijgbaar.

Examen: Bij het halen van je examen krijg je een EDUMAX Training Consultancy Certificaat Hoger Management Module FINANCIEEL

Studielast: Ongeveer 3 uren studielast extra per bijeenkomst.

Studiemateriaal: EDUMAX maak gebruik van praktijkgerichte actuele erkend literatuur, aanvullend theorie en praktische opdrachten.

Je vindt hier alles wat je nodig hebt om eenvoudig en resultaatgericht te studeren.

 

Vrijstelling: Voor Hoger Management hbo-opleiding module Financieel kan vrijstelling eventueel gegeven worden op basis van een afgeronde HBO Financieel/ Economische opleiding.

 

 

Module 3. Mediation

Voor elke professional een zeer effectieve cursus. De verkregen inzichten en vaardigheden zijn namelijk onmiddellijk inzetbaar en uiterst effectief toe te passen in uw dagelijks werk. Dit is een afwisselende, veelzijdige en interactieve mediation cursus. Bij conflicten kan altijd mediation plaatsvinden. Bij deze cursus leer je technieken te hanteren en conflicten zoveel mogelijk te voorkomen of op een professionele manier op te lossen. Je leert omgaan met conflictsituaties,

hoe deze te beheersen en op te lossen. Specifieke regels en ethiek komen aan bod en mensbeeld blijft centraal.

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken en de cursusdeelnemer zal deze kennen en kunnen uitvoeren.

 

·      Grondslagen van Mediation

·      Conflict en conflicthantering op basis van Mediation

·      Onderhandelen op basis van Mediation

·      Fasen binnen Mediation

·      Oplossingsgerichte methode

·      De kunst van vragen stellen

·      De paradoxale benadering

·      De cognitieve benadering

·      Culturele diversiteit

 

Je bent instaat een zakelijk confict van een sociaal emotioneel conflict te onderscheiden.

Je bent in staat waarde conflicten te herkennen en onderverdeling daarvan.

Je kent de psychologische escalatiemechanisme en onderverdeling daarvan.

Herkennen en omgaan met de verschillende fasen van de escalatie trap van Glasl.

 

Duur: 10 bijeenkomsten.

Startdatum:

Lesdagen: een keer per week.

Lesuren: 6pm- 8:30pm.

Lesgeld: Awg 1475,- : inbegrepen les materiaal, examen en kosten 2 keer herexamen.

 

*Termijnbetalingen mogelijk: informatie op aanvraag verkrijgbaar.

 

Examen: Module Mediation wordt afgerond met een examen. Bij het halen van je examen krijg je een EDUMAX Training Consultancy Certificaat Module MEDIATION.

 

Studielast: Ongeveer 2-3 uren studielast extra per bijeenkomst.

 

Studiemateriaal: EDUMAX maakt gebruik van praktijkgerichte actuele erkend literatuur, aanvullend theorie en praktische opdrachten. Je vindt hier alles wat je nodig hebt om eenvoudig en resultaatgericht te studeren.